Fraflytning

Fraflytning


Sådan foregår en fraflytning

Sådan foregår en fraflytning

Opsigelse

Opsigelsen skal være kontoret skriftligt i hænde senest den sidste hverdag i måneden. Du er velkommen til at udskrive vores formular, og herefter udfylde og underskrive. Du kan vælge at scanne eller tage et billede af den underskrevne opsigelsesformular og vedhæfte i en mail til os. Opsigelsesvarslet, som fremgår af din lejekontrakt, regnes i hele måneder, fra d. 1. i den kommende måned. Opsigelsen skal være underskrevet af de personer, som står på lejekontrakten.

Det er desværre ikke muligt at sende en opsigelse pr. mail.

Genudlejning

Fraflytter du dit lejemål inden opsigelsesvarslets ophør, bestræber vi os på at udleje lejemålet så hurtigt som muligt. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt genudlejning før tid ikke er muligt, hæfter du stadig for lejemålet i hele opsigelsesperioden.

Syn

Lejemålet skal være fraflyttet mindst 7 hverdage før ophørsdatoen (weekender/helligdage er ikke inklusiv), til brug for istandsættelsen.

Før flyttesyn skal lejemålet + evt. skur/kælderrum være tømt og rengjort, vinduer ude og inde pudset, rens af ovn/plader/emhætte/køleskab samt afrimning af fryser. Ved flyttesyn gennemgås lejemålet for fejl og mangler og forbrugsmålerne bliver aflæst. Samtidigt afleveres alle nøgler til lejemålet. Hvis du/I bliver forhindret i at deltage i synet, kan du sende en stedfortræder. Stedfortræder skal medbringe en fuldmagt, som er underskrevet af de lejere, der står på lejekontrakten.

Fraflytning

Du får tilsendt den endelige flytteopgørelse, når vi har modtaget faktura for udført arbejde i henhold til synsrapporten. For lejere hørende under Aarhus Vand, kan afregningen først ske når flytteopgørelse fra Aarhus Vand er udarbejdet, og der ikke ses restance. Depositum vil blive afregnet hurtigst muligt.