Om os

Om os


DUAS Bolig A/S beskæftiger sig med nye attraktive boligbyggerier, samt investering i og udlejning af lejligheder og erhvervsejendomme. Vi har mere end 15 års erfaring i drift og udvikling af fast ejendom. Vi har lejemål fordelt i byerne Aarhus, Malling, Vejle og Hedensted. Gennem en effektiv drift af selskabets ejendomme, udbyder vi kvalitetslejemål til konkurrencedygtige priser. Vores administration og udlejningsafdeling holder til i Hedensted.

Ledige stillinger

Pt. har vi ingen ledige stillinger, men du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.

Spørgsmål vedrørende vores lejemål?

Telefon: Ring til os på 5040 8090

Email: Skriv til vs@duasbolig.dk

Privatlivspolitik

Navn og kontaktoplysninger

DUAS Bolig A/S er dataansvarlig, og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

DUAS Bolig A/S CVR: 27 57 09 17

Horsensvej 29A, 8722 Hedensted. Tlf. 50 80 90 40, Email: vs@duasbolig.dk

Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere lejeaftalen med dig. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i lejeaftalen mv. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som lejer, samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger på lejer: Kontaktoplysninger, CPR-nummer, kontonummer og oplysninger om antal familiemedlemmer.

Personnummer

I forbindelse med tilmelding til forsyningsvirksomheder (el, vand, varme) og Nets/PBS har vi behov for at modtage og videregive dit personnummer.

Personnummeret anvendes af forsyningsvirksomheden til at foretage en entydig identifikation af dig.

Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.duasbolig.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden.

Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).

Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

Hvem har adgang til personoplysninger

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for lejeforholdet.

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelse (med henblik på håndteringer af betalinger), og håndværksvirksomheder mv. som er engageret af os til at vedligeholde lejemålene, forsyningsvirksomheder (vand, varme og el), ekstern bogholder og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

Hvor længe opbevares oplysninger

Personoplysningerne gemmes så længe du er lejer hos os.

Efter lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter lejeforholdet er ophørt.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som lejer.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.